Udskrive et Excelark på 1 side

Et Excel regneark kan hurtigt komme til at indeholde en del kolonner og rækker.

Det betyder, at en udskrift ofte fylder for meget i både højde og bredde, og derfor bliver printet på adskillige stykker papir, hvilket er meget uoverskueligt.

Heldigvis findes der en masse funktioner, der kan hjælpe dig med at tilpasse en Excel udskrift, så den kommer til at passe til det aktuelle behov.

Udskrive et Excelark på 1 side

At udskrive et Excelark på 1 side, er ikke altid muligt, men ved hjælp af nedenstående tips, kan du altid få et print, der viser præcis det du ønsker.

Brug Vis udskrift

Når du er færdig med dit Excelark, så vent med at udskrive, og vis i stedet udskriften på skærmen. Det gør du ved at klikke på Vis -> Sidelayout.

Udskrive et Excelark på 1 side - Excel Vis udskrift
Vis Udskrift – Udskrive et Excelark på 1 side

Her kan du se, hvordan arket vil se ud, når du printer det, og du kan se hvor mange sider det fylder, både i højde og bredde.

I det viste eksempel vil en enkelt kolonne blive udskrevet på et stykke papir for sig selv.

Med et par få klik kan du nemt få det ind på samme ark, som de øvrige kolonner.

Udskriv Excel ark på 1 side

Der er flere parametre der kan skrues på, alt efter hvor stort arket er.

De indstillinger der kan bruges er:

  • Papirretning (stående/liggende)
  • Justér margener
  • Skalering
  • Skjule rækker og kolonner
  • Udskriftsområde

Du kan kombinere indstillingerne, og bruge de indstillinger der er nødvendige til det specifikke regneark.

Hvis du klikker over på fanen Sidelayout, kan du let se hvilke konsekvenser dine justeringer har på udskriften.

Ændre papirretning (stående/liggende)

Hvis dit regneark er bredere end det er højt, kan du ændre papirretningen til liggende, og få plads til flere kolonner på samme ark papir.

Vælg fanen Sidelayout -> Retning -> Liggende

Justér margener

Du kan gøre arkets margener smallere, og derved få mere plads til tekst på arket. Vælg fanen Sidelayout -> Margener -> Smal.

Hvis du selv vil definere dine margeners bredde skal du vælge Brugerdefinerede margener

Skalering

Fantastisk indstillingsmulighed, som jeg ofte bruger, hvis et regneark, kun er lidt for stort til at være på en enkelt side.

I gruppen Skaler til, kan du vælge at sætte bredde og højde til det antal sider du vil have, udskriften skal fylde. I eksemplet fra før, hvor der kun var en enkelt kolonne, der var på side 2, sætter du ganske enkelt bredden til 1 side, hvorved skriftstørrelsen skaleres ned, så alle kolonnerne kan være på en enkelt side.

I højden kan du ligeledes vælge, hvor mange sider printet skal fylde.

Hvis du selv vil være herre over, hvor meget teksten skal skaleres, så kan du vælge hvor mange procent teksten skal skaleres ned eller op.

Ved store Excelark vil det være nødvendigt at kombinere Skalering, med nogle af de øvrige indstillinger, da teksten ellers vil blive alt for lille.

Skjule rækker og kolonner

I nogle ark kan der være rækker eller kolonner, som ikke behøver komme med på udskriften. Det kan f.eks. være mellemregninger eller anden data, der ikke er relevant for den pågældende udskrift.

Ved at skjule de pågældende rækker og kolonner, får du mere plads til den information, som du gerne vil vise.

Markér den række eller kolonne som skal skjules, ved at klikke på et rækkenummer yderst til venstre eller et kolonnebogstav i toppen af arket.

Klik på fanen Hjem -> Gruppen Celler -> Formatér -> Skjul og vis – Skjul rækker eller Skjul kolonner.

For at få vist en række eller kolonne igen, markeres rækkerne/kolonnerne på hver side af den skjulte, og du vælger Vis rækker / Vis kolonner under Skjul og vis

Angiv udskriftsområde

Hvis du kun vil have printet en lille del af dit Excel skema, kan du bruge funktionen Angiv udskriftsområde.

Udskrive et Excelark på 1 side - Udskriftsområde
Angiv udskriftområde – Udskrive et Excelark på 1 side

Start med at markere de celler du vil have printet, som vist på billedet. Derefter klikker du på Udskriftsområde -> Angiv udskriftsområde. Nu udskrives kun de markerede celler, når du printer. Når du har printet den ønskede del af arket, klikker du på Ryd udskriftsområde, og udskriftsområdet bliver ophævet.

Der er altid en indstilling der passer

Som du kan se, er der mange muligheder for at lave et print, der passer til de specifikke behov. Det er altid muligt at bruge en af ovennævnte indstillinger, eller eventuelt en kombination af disse, for at få et flot print.

Har du husket at opgradere til den nyeste version af Office 365 (annoncelink)

Flere artikler om Microsoft Office

Helpdesken.dk ligger der flere andre artikler med tips og tricks til Office.